Conferentie in Nieuwegein over vertalen en technologie

Op 4 april 2014 organiseert het Opleidingscentrum Permanente Educatie voor tolken en vertalers (OCPE) een eendaagse conferentie met als thema “Vertaaltechnologie – kans of bedreiging?”. Vooraanstaande sprekers uit binnen- en buitenland presenteren de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onder andere machinevertaling, lokalisatie, sociale media en vertaalsoftware.

Conferentie OCPE vertalen en technologie

De conferentie is met name een must voor vertalers die technologie tot nu toe buiten de deur hebben gehouden uit angst voor verandering of door een zekere afkeer van technologie. Dit betreft een vrij grote groep.

Technologie omarmen betekent ingesleten werkwijzen veranderen en nieuwe uitdagingen aangaan. Het betekent de deur uitgaan en je laten bijscholen. Veel vertalers weten dit wel, maar schuiven hun goede voornemens op dit gebied graag voor zich uit.

Maar wie bereid is de stap te zetten, zal gauw merken dat de nieuwe technologieën minder bedreigend zijn dan vaak wordt geroepen en zelfs een ware verrijking kunnen zijn. Elke bedreiging biedt kansen. Deze kun je zien en pakken door jezelf te informeren. De OCPE-conferentie is hiervoor een uitstekende eerste stap.

Meer informatie over de exacte locatie, prijzen en het programma op:

http://conferentie.ocpe.nl/