Privacyverklaring

1. Gegevensbescherming in het kort

Algemene opmerking

Hieronder vertellen we in het kort wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onder deze tekst.

Het verzamelen van gegevens op onze website

Wie is er verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De exploitant van de website verwerkt de gegevens op deze website. Raadpleeg het colofon van deze website voor de contactgegevens van de exploitant.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

De gegevens die wij verzamelen zijn voor een deel gegevens die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld de gegevens die u in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch door onze IT-systemen verzameld tijdens uw bezoek aan onze website. Het betreft vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop u de website bezoekt). Deze gegevens worden automatisch verzameld, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze website aan te bieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u in verband met uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment inlichtingen op te vragen over de herkomst en de ontvanger van uw persoonsgegevens alsook over het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden gebruikt. U hebt bovendien het recht om te vragen om verbetering, afscherming of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt hierover en over andere vragen over gegevensbescherming altijd contact met ons opnemen via het adres in het colofon. Verder hebt u het recht om bezwaar te maken bij de bevoegde toezichthouder.

Analysetools en tools van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag voor statistische doeleinden worden geanalyseerd. Dit gebeurt vooral met cookies en met analyseprogramma’s. Het analyseren van uw surfgedrag gebeurt normaal gesproken anoniem; het surfgedrag kan niet tot uw persoon worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In deze privacyverklaring vermelden we hoe u bezwaar kunt maken.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gegevensbescherming en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden er een aantal persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens op basis waarvan u geïdentificeerd kunt worden. De onderhavige privacyverklaring vermeldt welke gegevens wij verzamelen en waarvoor we deze gebruiken. Ze vermeldt tevens hoe we dit doen en met welk doel.

Wij wijzen erop dat bij het uitwisselen van gegevens via het internet (bijv. bij de communicatie via e-mail) een veilige gegevensoverdracht niet volledig kan worden gegarandeerd. Een volledige beveiliging van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke organisatie

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking op deze website is:

Marion Caris Vertaalster
Südwall 32
39576 Stendal
Duitsland
Telefoon: +49 152 538 186 71
E-mail: info@marioncaris.com

De verantwoordelijke organisatie is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist met welke middelen persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres e.d.) worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Het intrekken van uw toestemming voor het verwerken van gegevens

Veel gegevens kunnen alleen worden verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt verleende toestemming op elk moment intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die heeft plaatsgevonden tot op het moment dat de toestemming werd ingetrokken.

Het recht om bezwaar te maken bij de bevoegde toezichthouder

Bij overtredingen in verband met de bescherming van persoonsgegevens heeft de betrokkene het recht om bezwaar te maken bij de bevoegde toezichthouder. De bevoegde toezichthouder voor gegevensbescherming is de toezichthouder voor gegevensbescherming van de Duitse deelstaat waar onze onderneming is gevestigd. Een overzicht van de Duitse toezichthouders voor gegevensbescherming met de bijbehorende contactgegevens vindt u op de volgende pagina: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Het recht op dataportabiliteit

U hebt het recht om gegevens die we op basis van uw toestemming of in verband met het naleven van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken in een gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen of aan een derde te laten overdragen. Een directe overdracht van gegevens aan een andere verantwoordelijke gebeurt alleen, wanneer dit technisch mogelijk is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze pagina maakt uit veiligheidsoverwegingen en voor een beschermde overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als exploitant van deze website stuurt, gebruik van SSL- resp. TSL-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding aan een verandering in de adresbalk van de browser van ‘http://’ naar ‘https://’ en aan het slotje in de adresbalk.

Als de SSL- of de TLS-versleuteling actief is, kunnen de gegevens die u aan ons stuurt niet door derden worden meegelezen.

Inlichtingen, afscherming, verwijdering

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u op elk moment het recht om gratis informatie te ontvangen over uw opgeslagen persoonsgegevens, waar deze vandaan komen, aan wie ze beschikbaar worden gesteld en met welk doel ze worden verwerkt. Ook hebt u het recht op verbetering, afscherming of verwijdering van deze gegevens. U kunt hierover en over andere vragen over persoonsgegevens altijd contact met ons opnemen via het adres in het colofon.

Bezwaar tegen reclamemails

Hiermee maken wij bezwaar tegen het gebruik van de verplicht door ons in het colofon gepubliceerde contactgegevens voor het toesturen van reclame- en informatiemateriaal waarom wij niet uitdrukkelijk hebben gevraagd. De exploitant van de website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te nemen, wanneer er ongevraagd reclamemateriaal, bijvoorbeeld door spammails, wordt toegestuurd.

3. Het verzamelen van gegevens op onze website

Cookies

De website maakt deels gebruik van zogenoemde cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om de door ons aangeboden diensten gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geïnstalleerd en die door uw browser worden opgeslagen.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenoemde ‘sessiecookies’. Ze worden automatisch verwijderd zodra u onze website verlaat. Andere cookies blijven op uw eindapparaat bewaard tot u ze verwijdert. Met deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen.

Via de instellingen van uw browser kunt u ervoor zorgen dat u wordt gewaarschuwd als er cookies worden geplaatst en cookies alleen in afzonderlijke gevallen toestaan. Ook kunt u instellen dat cookies in bepaalde gevallen of algemeen worden geweigerd en dat cookies automatisch worden gewist wanneer de browser wordt gesloten. Houd er rekening mee dat u mogelijk nog maar beperkt van de functies van de website gebruik kunt maken als u cookies deactiveert.

Cookies die nodig zijn voor de digitale communicatie of voor het beschikbaar stellen van door u gewenste functies (bijv. winkelmandje) worden opgeslagen op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. f van de Duitse algemene verordening gegevensbescherming DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung). De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om cookies op te slaan om zijn diensten optimaal en zonder technische fouten aan te bieden. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies voor het analyseren van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze apart in deze privacyverklaring behandeld.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt informatie en slaat deze automatisch op in zogenoemde serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Het gaat hierbij om:

Browsertype en browserversie
Gebruikt besturingssysteem
URL van de laatst bezochte website
Hostname van de computer die toegang vraagt
Tijdstip van de serveraanvraag
IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, op basis waarvan het verwerken van gegevens voor het naleven van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen vóór sluiting van de overeenkomst is toegestaan.

Het verwerken van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover ze nodig zijn voor het tot stand brengen, inhoudelijk vormgeven of wijzigen van een rechtsverhouding (basisgegevens). De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, op basis waarvan het verwerken van gegevens voor het naleven van een overeenkomst of voor het nemen van maatregelen vóór sluiting van de overeenkomst is toegestaan. Persoonsgegevens over het gebruik van onze website (gebruiksgegevens) verzamelen, verwerken en gebruiken wij alleen voor zover ze nodig zijn voor het gebruik van de dienst door de gebruiker of voor facturatie.

De verzamelde klantgegevens worden na het uitvoeren van de order of het beëindigen van de zakelijke relatie verwijderd. Dwingende wettelijke bepalingen blijven onverminderd van kracht.

4. Sociale media

Inhoud delen via plug-ins (Facebook, Google+1, Twitter & co.)

De inhoud van onze pagina’s kan in overeenstemming met de bepalingen voor gegevensbescherming in sociale netwerken als Facebook, Twitter of Google+ worden gedeeld. De website gebruikt daarvoor de WordPress-plug-in Shariff Wrapper. Deze plug-in zorgt ervoor dat er pas een directe verbinding tussen de netwerken en gebruikers wordt gelegd als de gebruiker actief op één van deze knoppen klikt.

Deze plug-in draagt niet automatisch gegevens van gebruikers over aan de exploitanten van deze platforms. Als de gebruiker bij één van de socialen netwerken is aangemeld, verschijnt er bij het gebruik van de sociale knoppen van Facebook, Google+1, Twitter & co. een informatievenster, waarin de gebruiker de tekst voor het verzenden kan bevestigen.

Onze gebruikers kunnen de inhoud van deze website in overeenstemming met de bepalingen voor gegevensbescherming in sociale netwerken delen zonder dat er complete surfprofielen door de exploitant van de netwerken worden gegenereerd.

Facebook-plug-ins (Vind ik leuk- en Delen-knop)

Op onze website zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. U herkent de Facebook-plug-ins aan het Facebook-logo of aan de ‘Vind ik leuk’-knop op onze website. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server opgebouwd. Facebook wordt hierdoor geïnformeerd dat u met uw IP-adres onze website hebt bezocht. Wanneer u op de Facebook-knop ‘Vind ik leuk’ klikt terwijl u bij Facebook bent ingelogd, kunt u de inhoud van onze website aan uw Facebook-profiel koppelen. Facebook kan hierdoor uw bezoek aan onze website in verbinding brengen met uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website niet weten welke gegevens er precies worden doorgegeven en ook niet hoe Facebook deze gegevens gebruikt. Meer informatie hierover vindt u in het gegevensbeleid van Facebook op: https://nl-nl.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze website in verbinding brengt met uw Facebook-gebruikersaccount, dient u bij uw Facebook-account uit te loggen.

LinkedIn-plug-in

Deze website maakt gebruik van functies van het netwerk LinkedIn. De aanbieder is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Telkens wanneer u een pagina op onze website opent die LinkedIn-functies bevat, wordt er een verbinding naar de server van LinkedIn opgebouwd. LinkedIn wordt ervan in kennis gesteld dat u onze website met uw IP-adres hebt bezocht. Wanneer u op de knop ‘Aanbevelen’ van LinkedIn klikt en bij uw LinkedIn-account bent ingelogd, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website met u en uw gebruikersaccount in verbinding brengen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website niet weten welke gegevens er precies worden doorgegeven en ook niet hoe LinkedIn deze gegevens gebruikt.

Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

XING-plug-in

Deze website maakt gebruik van functies van het netwerk XING. De aanbieder is XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland.

Telkens wanneer u een pagina op onze website opent die XING-functies bevat, wordt er een verbinding naar de server van XING opgebouwd. Voor zover ons bekend worden hierbij geen persoonsgegevens opgeslagen. In het bijzonder worden er geen IP-adressen opgeslagen of gebruikergedrag geanalyseerd.

Meer informatie over gegevensbescherming en over de knop ‘Delen’ van XING vindt u in de privacyverklaring van XING op: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenoemde ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De rechtsgrondslag voor het opslaan van Google Analytics-cookies is Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een gerechtvaardigd belang om het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn aanbod op de website alsook zijn reclamemateriaal te optimaliseren.

IP-anonimisering

We hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte vóór verzending naar een server in de VS ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

Browserplug-in

U kunt via de instellingen van uw browsersoftware voorkomen dat er cookies worden opgeslagen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt daarnaast het verzenden van de door de cookie verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) naar Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de browserplug-in op de volgende pagina te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt verhinderen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op onderstaande link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst die voorkomt dat uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics deactiveren

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Het verwerken van persoonsgegevens in onze opdracht

Wij hebben met Google een overeenkomst gesloten voor de verwerking van persoonsgegevens en passen de strenge richtlijnen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten voor het gebruik van Google Analytics volledig toe.