Argumenten voor een vertaling van het Duits naar het Nederlands

„Tolken en vertalers vormen de brug naar buitenlandse klanten“, verklaren Johann Amkreutz, voorzitter van de Duitse beroepsvereniging van Tolken en Vertalers BDÜ (Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer e. V.) en Mario Ohoven, voorzitter van de Duitse ondernemersorganisatie BVMW (Bundesverband mittelständische Wirtschaft). Beide verenigingen zijn in 2008 partners geworden.

„De typische Duitse middenstander is tegenwoordig gemiddeld op meer dan een dozijn buitenlandse markten aanwezig, meent Ohoven. „Hierdoor is taaldeskundigheid meer dan ooit vereist.“

Vertalingen – belangrijk voor uw succes

Elk bedrijf dat nieuwe buitenlandse markten wil betreden, moet zich afvragen of het zijn diensten alleen in het Engels of ook in de taal van het betreffende land aanbiedt.

Vaak kiezen bedrijven voor de eerste optie. Vooral Duitse bedrijven die zich op de Nederlandse markt richten, onderschatten de culturele verschillen tussen Duitsers en Nederlanders, omdat Nederland min of meer ‘om de hoek’ ligt. Bovendien gaan ze ervan uit dat het in Nederland voldoende is zich in het Engels te presenteren. Ze zien daarom af van een Nederlandse vertaling.

Diverse onderzoeken geven echter een ander beeld van de werkelijkheid. Ze tonen aan dat de meeste mensen bij voorkeur producten en diensten in de eigen taal kopen – en Nederlanders vormen daarop geen uitzondering, ondanks dat zij bekend staan als een volk dat goed zijn talen spreekt. Een vertaling is voor u daarom geen luxe, maar noodzakelijk en zinvol om in Nederland succesvol te zijn.

Argumenten die voor een vertaling pleiten

Bedrijven hebben vaak concrete cijfers nodig om de inkoop van vertaaldiensten te verantwoorden. Deze cijfers zijn beschikbaar. Het ELAN-onderzoek in opdracht van de Europese Unie toont bijvoorbeeld aan dat kleine en middelgrote bedrijven die in taaldiensten investeren rond 44,5 procent meer exportomzet genereren. Bedrijven die geen gebruik maken van vertalingen en andere taaldiensten lopen echter exportopdrachten mis.

Wat Nederland betreft, toont een ander EU-onderzoek verrassend aan, dat 76 procent van de Nederlandse internetgebruikers voor hun werk in het Nederlands communiceren en niet in een vreemde taal. Bovendien blijkt uit het onderzoek, dat 45 procent van de Nederlandse internetgebruikers alleen iets in Nederlandstalige webwinkels koopt. De Nederlandse consument geeft dus de voorkeur aan e-commerce in de Nederlandse taal.

De invloed van taal op het onlinekoopgedrag is bepalend. Dat onderbouwt een Amerikaans onderzoek in acht niet-Engelstalige landen. Volgens dit onderzoek tonen statistische tests een sterke correlatie tussen de tijd dat iemand op een website in de eigen taal verblijft en de daadwerkelijke aankoop.

Een professionele, hoogwaardige vertaling loont zich daarom in elk opzicht.

Vertrouwen opbouwen met vertalingen

Nederlanders zijn zeer kritisch in hun koopgedrag. „Kijken en vergelijken“ luidt het motto, want niet alleen de prijs moet kloppen, maar ook de kwaliteit en de dienstverlening. En daarvan laten Nederlanders zich het vaakst in de Nederlandse taal overtuigen.

Met een nauwkeurige Duits Nederlandse of Engels Nederlandse vertaling wint u het vertrouwen van de Nederlandse consumenten en handelspartners.

Gebruik daarom mijn taal voor uw succes!

Bronnen

Bundesverband mittelständische Wirtschaft e.V. (2008, 3 maart). Mittelstand braucht Sprachkompetenz für Auslandsmärkte [persverklaring]. PDF-document

CILT, the National Centre for Languages. (2006). ELAN: Auswirkungen mangelnder Fremdsprachenkenntnisse in den Unternehmen auf die europäische Wirtschaft. In opdracht van Directoraat-generaal Onderwijs en cultuur van de Europese Commissie. PDF-document

Sargent, B., Girardi, A. and Danielsen, J. (2007). Can’t read won’t buy. Presentatie op de Global Information Industry Summit, Marriott, Berlin (GER), 5-7 september 2007. PDF-document

Scholz, U. (2008). Marketing in den Niederlanden. Presentatie op de Fontys Internationale Hogeschool Economie, Venlo (NL). PDF-document

The Gallup Organization. (2011, May). Flash Eurobarometer. User language preferences online. In opdracht van Directoraat-generaal Informatiemaatschappij en media van de Europese Commissie. PDF-document