Opnieuw animo voor windmolenpark op Afsluitdijk

©iStockphoto.com/kalasek

Nederland, land van wind en water. Hier werd in 1927 begonnen met de bouw van de
Afsluitdijk, een 32 kilometer lange waterkering die het IJsselmeer afsluit van de
Waddenzee en die de provincies Noord-Holland en Friesland met elkaar verbindt. Het is een plek waar de wind vrij spel heeft en die daarom uitstekend geschikt wordt bevonden voor de aanleg van een windmolenpark. Deze week heeft het CDA met steun van GroenLinks verzocht om deze optie te laten onderzoeken. Beide partijen willen dat het onderzoek onderdeel gaat uitmaken van een onderhoudsplan voor de renovatie van de Afsluitdijk, die na bijna 80 jaar aan een opknapbeurt toe is.                                       Rond de eeuwwisseling werd er al eens over een windmolenpark op de Afsluitdijk gesproken. Het idee stuitte toen op veel protest en werd door de gezamenlijke
eilandbesturen verenigd in het Overlegorgaan Waddeneilanden (OOW) afgewezen, omdat een windmolenpark volgens hen de natuurlijke waarde van het waddengebied aantast. In het rijksbeleid voor de Waddenzee tot 2017 zijn strenge richtlijnen vastgelegd voor het plaatsen van windturbines in en nabij de Waddenzee.