Nieuwe cookiewet in Nederland van kracht

Onlangs is de nieuwe cookiewet in Nederland in werking getreden. Onlinehandelaren die cookies plaatsen, zijn voortaan verplicht om de gebruiker duidelijk en volledig hierover te informeren en toestemming hiervoor te vragen. Dit geldt niet alleen voor pc’s, maar ook voor mobiele telefoons en andere randapparatuur.

Wanneer de Nederlandse wet op u van toepassing is en u via uw website cookies plaatst, dient u voor zogenoemde tracking cookies ten behoeve van reclame en Google Analytics toestemming te vragen aan de gebruiker. Indien een gebruiker geen toestemming geeft, mag u hem de toegang tot uw website weigeren. Typische cookies waarvoor u geen toestemming hoeft te vragen, zijn zogenoemde functionele cookies die helpen om de instellingen van gebruikers van uw website te onthouden, bijvoorbeeld inloggegevens en de inhoud van winkelmandjes.

Tevens dient u uw privacybeleid aan te passen. U moet hierin aangeven welke cookies er worden geplaatst en door wie, waarom de cookies worden geplaatst, welke informatie ze precies vastleggen en hoe lang ze op de PC of mobiele telefoon van de gebruiker aanwezig blijven. Ook moet u aangeven of de informatie die met de cookies wordt verkregen aan derden wordt doorgegeven.

Let op: een verwijzing naar uw privacybeleid alleen is niet voldoende. De gebruiker moet bewust en actief aangeven of hij akkoord gaat met het plaatsen van cookies. Mogelijkheden voor het vragen van toestemming zijn pop-ups, full-page-overlays of een cookie waarin eenmalig om toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van andere cookies.

Een eventueel verweer dat de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven via de browser is niet geldig, omdat in browsers standaard de optie “cookies accepteren” aan staat. Hier is dus geen sprake van een bewuste en actief gegeven toestemming.

De instantie die toezicht houdt op het naleven van de cookiewet is de OPTA (Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit). Deze heeft aangegeven zich in eerste instantie alleen op grote zaken te richten, vanwege een gebrek aan personeel. Desondanks is het beter om uw website aan te passen en een boete te voorkomen. Deze kan bij grotere overtredingen al snel in de duizenden euro’s lopen.

Google